W139

1990 Amsterdam NL

Used hardboard
Exhibition: 13 jaar audiovisueel Gerrit Rietveld Academie
Catalogue: AV.IS 13 jaar audiovisuele afdeling van de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam NL